Partering av dyr

Vilt: Slakting, nedskjæring og pakking.
Husdyr: Nedskjæring og pakking.
Husdyr må være slaktet på godkjent slakteri, Fatland eller Nortura.

INFORMASJON, SLAKTERI/MOTTAK

Slakt og partering av hjort:
For at dyret skal bli slakta og godkjent/stemplet av mattilsynet må dyret være fri for synlig forurensing - Vom, tarmbakterier og unormal lukt.
Det skal være med: hode, hjerte, lunger, lever, milt og nyrer (hjerteslag).
Fint om hjerteslaget er heilt, og at nyrer heng i dyret. Det er viktig at alle deler er med.  
Er dyret skutt i magen, kan vi ikkje slakte eller skjære det ned.
Har du slaktet sjølv, må dyret være reint og fint slaktet og uten synlig forurensing. Det må leveres innen 3 dager etter at dyret er skutt.
Mangler det nokon deler, vil dyret ikkje bli godkjent av mattilsynet.

Priser Vilt
Slakt hjortekalv kr 312,- inkl. mva.
Slakt hjort inntil 50 kg - kr 375,- inkl. mva.
Er dyret over 50 kg blir det lagt til kr 5, 50,- per kg slakt.
Partering hjort kr 31,- inkl. mva.
Ferdigvare, vakuumert og merket.

Partering av husdyr:
Info

Priser Husdyr
Storfe: kr 30,- per kg inkl. mva.
Gris: kr 23,10,- per kg inkl. mva.
Lam: kr 25,- per kg inkl. mva.
Røyking/salting av bacon: kr 31,25,- per kg inkl. mva.
Ferdigvare, vakuumert og merket.
Produksjon pinnekjøtt: kr 40,- kr per kg ferdigvare inkl. mva.
Merket, pakket og stripset.

Henting av slakt Fatland: kr 312,- inkl. mva.
Henting av slakt Nortura: kr 375,- inkl. mva.